Besøk på Høylandet Sykeheim

Høylandet sykeheim

Torsdag 29.september 2016

10:00-14:00 (lengre ved behov)
Audiograf Sigrid Fløan Solum fra Hørselsklinikken Namdal i Namsos kommer til sykeheimen torsdag 29.september. Hun er der fra klokken 10:00-14:00 (lengre ved behov). Dette er et tilbud til alle som bor i kommunen.
– Hørselstest
– Høreapparatservice og reparasjoner på alle typer høreapparat
– Avtrykk til høreapparatskall og -propper
– Avtrykk til jaktpropper, støypropper, in-earmonitoring, mobil/iPhone-propper
– Salg av batteri, filter og andre tilbehør
(Betaling: kort, kontant eller faktura).
For spørsmål: tlf. 742 72 940 eller epost sigrid@horselnamdal.no.
Velkommen!