Prosjekt i samarbeid med St.Olavs

Audiograf ved Hørselsklinikken, Sigrid F. Solum,  er nå i gang med et spennende prosekt i samarbeid med en audiograf ved St.Olavs Hospital i Trondheim, Siri Wennberg. Begge audiografene i prosjektet har masterutdanning og fordypning i det samme temaet. Prosjektet tar utgangspunkt i temaet til de to masteroppgavene som ble ferdigstilt før jul.

Prosjektet som er satt i gang går ut på å utarbeide et spørreskjema for foreldre som skal brukes i utredningsprosessen av barn med mistanke om auditive prosesseringsvansker (Auditory Processing Disorder – APD). Prosjektet er tenkt til å avsluttes i utgangen av 2013, og senere publisere en artikkel basert på prosjektet. Oppdateringer kommer!!

Så det er spennende tider i vente!