Stort oppmøte

Over 40 interesserte tok turen til Overhalla Hotell, Tirsdag 18.sept., da det ble holdt et åpent tema/medl.møte i regi av HLF Overhalla. Det ble forelest om hørsel, høreapparater og aktuelle temaer, samt gitt praktisk informasjon rundt høreapparater og anskaffelse av nye. Tove Fossland Domås, hørselskontakt i Grong, presenterte ulike hjelpemidler og varslingssystem  som er tilgjengelige for folk med og uten høreapparater.

Det var en lærerrik og trivelig kveld, med gode spørsmål og nyttige innspill!