Nasjonal APD konferanse – Bergen

20. og 21. november deltok undertegnede på et veldig interessant APD (Auditory Processing Disorder) seminar i Bergen, i regi av Statped Vest. Målet var å skape kontakt mellom ulike faggrupper og utveksle kunnskap og erfaringer rundt det omstridte temaet APD. Hovedforelesere var Dr. Doris-Eva Bamiou fra University College London og Jude Nicholas fra Statped Vest.

Artikkel fra seminaret kommer i juleutgaven av Audiografen.

Tone Mattson, Jude Nicholas, Dr. Doris-Eva Bamiou


Lind, Nicholas, Gudmundset, Caspari, Wennberg