Støyskader i arbeidslivet

Støy i arbeidshverdagen preger mange yrker; alt fra barnehager til oljeindustrien. I en undersøkelse av 64 barnehager ble det i gjennomsnitt målt et lydnivå på 80,7 desibel. Dette tilsvarer støynivået ved en sterkt traffikert bilvei, noe som er 20 desibel over det anbefalte lydnivåer for barnehager.

I 2011 meldte over 800 arbeidstakere offshore om støyskader. Det er en økning på over 200 på 2 år. Et stort antall søker hjelp for tinnitus og overfølsomhet for lyd, og man opplever lengre ventelister for å komme inn til spesialister.

 

 Les disse tre artiklene om dette:

På tide å stilne støyen

Økende antall med tinnitus

Støy i barnehager