“Hvert øre teller”

HLF på Snåsadagene, 14. og 15. juni.

HLF er representert på Snåsadagene med kampanjen “Hvert øre teller”. Da er det en ny mulighet for å ta en gratis hørselstest.

Lørdag er det også mulighet for å få sjekket høreapparat da det vil være en audiograf til stede fra Hørselsklinikken.

Velkommen!

“Hvert øre teller”

HLF til Li!

Fredag 7.juni kommer HLF med sin hørselsboks til Li-Vertn i Lierne kommune. Da kan du ta en gratis hørselstest. Se Li-nytt uke 22/2013 for mer info (siste side). http://www.lierne.kommune.no/

Audiograf blir med og er tilgjengelig hele dagen, så da har du mulighet til å få sjekket høreapparatene dine også.

VELKOMMEN!

Prosjekt i samarbeid med St.Olavs

Audiograf ved Hørselsklinikken, Sigrid F. Solum,  er nå i gang med et spennende prosekt i samarbeid med en audiograf ved St.Olavs Hospital i Trondheim, Siri Wennberg. Begge audiografene i prosjektet har masterutdanning og fordypning i det samme temaet. Prosjektet tar utgangspunkt i temaet til de to masteroppgavene som ble ferdigstilt før jul.

Prosjektet som er satt i gang går ut på å utarbeide et spørreskjema for foreldre som skal brukes i utredningsprosessen av barn med mistanke om auditive prosesseringsvansker (Auditory Processing Disorder – APD). Prosjektet er tenkt til å avsluttes i utgangen av 2013, og senere publisere en artikkel basert på prosjektet. Oppdateringer kommer!!

Så det er spennende tider i vente!

Åpent

profilbilde-horselsklinikken

HØRSELSKLINIKKEN har åpent alle hverdager fra klokken 09:30-15:30.

Bestill time ved å kontakte per telefon, e-post eller kom innom kontoret.

Hørselsklinikken utfører høreapparatreparasjoner, kontroller og service på alle type høreapparater.

Nasjonal APD konferanse – Bergen

20. og 21. november deltok undertegnede på et veldig interessant APD (Auditory Processing Disorder) seminar i Bergen, i regi av Statped Vest. Målet var å skape kontakt mellom ulike faggrupper og utveksle kunnskap og erfaringer rundt det omstridte temaet APD. Hovedforelesere var Dr. Doris-Eva Bamiou fra University College London og Jude Nicholas fra Statped Vest.

Artikkel fra seminaret kommer i juleutgaven av Audiografen.

Tone Mattson, Jude Nicholas, Dr. Doris-Eva Bamiou


Lind, Nicholas, Gudmundset, Caspari, Wennberg

Støyskader i arbeidslivet

Støy i arbeidshverdagen preger mange yrker; alt fra barnehager til oljeindustrien. I en undersøkelse av 64 barnehager ble det i gjennomsnitt målt et lydnivå på 80,7 desibel. Dette tilsvarer støynivået ved en sterkt traffikert bilvei, noe som er 20 desibel over det anbefalte lydnivåer for barnehager.

I 2011 meldte over 800 arbeidstakere offshore om støyskader. Det er en økning på over 200 på 2 år. Et stort antall søker hjelp for tinnitus og overfølsomhet for lyd, og man opplever lengre ventelister for å komme inn til spesialister.

 

 Les disse tre artiklene om dette:

På tide å stilne støyen

Økende antall med tinnitus

Støy i barnehager